Genealogie

No 1. april 2001

www.visserlatijn.nl

Visserslatijn.

Families, Visser, Chrisstoffels,Klaver,Rijnsaardt,van der Mark,Klein, Metselaar,Gisolf, Molenkamp,Hul,Kouwenhoven,van Gils, Peet, De Wit, Schefer, van Meer, etc,etc,etc,....

 

Inzendingen en reakties zijn zeer welkom: u kunt deze mailen naar:

Redactie:

Herman Visser

 

Dit adres kunt u ook gebruiken om u aan of af te melden voor een (gratis) abonnement.

Informeer bij uw familie of zij op de hoogte zijn van dit blad.

 

Beste Familieleden en geinteresseerden.

De genealogie pagina's zijn uitgebreid. .

Nieuwe zaken:

  • Begin dit jaar nam Guus Gisolf contact met me op. Hij was, via zijn zoon, op internet informatie tegengekomen over Annichje Alida gehuwd met ene Rijnsaardt.

En inderdaad, er bleek een verband te zijn. Guus doet al jaren onderzoek en heeft de Gisolf tak tot 1616 kunnen terugvinden. Een groot gedeelte is inmiddels ingevoerd en beschikbaar op de Genealogie pagina.

Oom Allert Chrisstoffels meldde dat de Gisolfen volgens overlevering niet uit Groningen komen maar Hugenoten zijn. Het feit dat Guus de tak tot in 1616 in Groningen heeft kunnen terugvinden, leek tegenstrijdig. Tot ik een document tegenkwam over de Italiaanse familie Gisolfi. Dit document werpt licht in de duisternis. Zie Internet voor meer info.

 

        Na contact met Jaap en Lia Leguijt, zijn diverse gegevens gecorrigeerd.

 

Je kan de Genealogie pagina's vinden bij www.visserlatijn.nl .