Genealogie

No 3. april 2005

www.visserlatijn.nl/

Visserslatijn.

Families, Visser, Chrisstoffels,Klaver,Rijnsaardt,van der Mark,Klein, Metselaar,Gisolf, Molenkamp,Hul,Kouwenhoven,van Gils, Peet, De Wit, Schefer, van Meer, etc,etc,etc,....

In deze Editie:
 • Stamboom telt 1035 personen.
 • Foto's Klaver gezocht
 • Van Gils Tot 1400
 • Familiewapens Visser
 • Molenkamp
 • Boek Over Gisulf
 • Fam Hul uit Limburg?
 • Gegevens Fam Visser
 • Op zoek naar Ewout van der Mark.
 • Zoekpagina's op internet.

Inzendingen en reakties zijn zeer welkom: u kunt deze mailen naar:

 

Redactie:

Herman Visser

 

Volgende editie:

Geplande artikelen:

 • VIPS in de familie.
 • Jan Nierop over Monnickendam.
 • Oude Foto's.
 • Privacy.

 

 


Stamboom telt 1035 personen.

De huidige stamboom is gegroeid van bijna 800 naar meer dan 1000 personen. Door naspeuringen op internet is een groot aantal mensen toegevoegd.

Foto's Klaver gezocht.

Na het overlijden van Nel Klaver zijn haar oude foto boeken ingescand en op CD gezet. Hierdoor blijven veel waardevolle gegevens voor het nageslacht bewaard. Echter:wie is wie op de foto's? Bij de meeste foto's was geen bijschrift.

Vooral CD1 RodeBoek bevat veel oude portretten. Zoals deze, wie is dit???

Foto0007.jpg (1651 bytes)

foto0007 uit het rode boek op CD1

Wie aanvullende informatie heeft over de personen mag dit mailen, dan wordt dit centraal bijgehouden en beschikbaar gesteld voor iedereen.

Wie kan zeggen op welke foto's staan:

Jacob Klaver 1868-1958 (en evt. zijn ouders?)

Jaapje Klein 1874 - ? (en evt. haar ouders?)

 

Fam van Gils tot 1400.

Door naspeuringen op internet is een groot gedeelte van de voorouders van fam van Gils 'teruggevonden'.

Hun basis lag de laatste jaren in Breda en omgeving. Rond 1500 is de naam van Meeus naar Everts, en daarna naar van Gils veranderd, dit laatste waarschijnlijk aangezien Gilze (NB) toen de woonplaats was.

 

Familiewapen Visser?

Vooralsnog is niets van een familiewapen van 'onze' familie Visser bekend.

Deze familiewapens echter van een familie Visser uit holland worden gebruikt in Zuid-Afrika.

Wellicht is er een verband te vinden met familie Visser uit Monnickendam.

visser1.gif (6647 bytes) visser3.jpg (13745 bytes)

Familiewapens met vissen op groen.

visser2.gif (10569 bytes)visser4.jpg (17517 bytes)

Familiewapens met vissen op rode achtergond.

Molenkamp.

Met behulp van de gegevens van Ed en Willem (Bever) Molenkamp en Paul Molenkamp, is het mogelijk geworden deze tak in te vullen tot ongeveer 1685. Alhoewel de oudste voorvaderen in Lingen (dit ligt net over de grens bij Enschede en hoorde toen bij de Nederlanden), gewoond hebben, komt de  naam Molenkamp waarschijnlijk van een plaats, voorkomende in het handvest van Willem, voogd van Holland, van het jaar 1236, als "gelegen hebbende noord oostelijk van Oegstgeest in Rijnland, zeer digt aan de Noordzee van welke men echter thans de juiste plaats niet meer weet aan te wijzen". Dat 'Camp' een bekende term was aldaar bewijst een kaart van plm 1600 waar 'Camphuizen' voorkomt tussen Oegstgeest en Rijnsburg.

 

Boek over Gisulf.

Tante Teun Rijnsaardt, dochter van Annechje Gisolf vertelde aan haar neefjes het verhaal dat de familie Gisolf Hugenoten zouden zijn die afkomstig waren uit Frankrijk of Italie. Deze familie zou afstammen van de Longobarden: roofridders die over de Apenijnen naar Italie trokken.

Een Amerikaan van Italiaanse oorsprong genaamd Gisolfi, beschrijft de banden van zijn familie met deze Gisulf, in een familieboek. Een korte impresie hiervan staat op de genealogie homepage.

Is 'onze' familie verbonden met Italie en hoe?

Gisulf.jpg (9181 bytes)

Een beeld van Gisulf II

Wellicht kunnen onze Italiaanse familieleden meer informatie vinden.

Kwam fam. Hul uit Limburg?

Zoals ook in de vorige editie stond is via een stamboom op internet is een groot gedeelte van Familie Hul teruggevonden.

Deze was bijna 200 jaar in Limburg gevestigd, maar naar nu blijkt zijn zij oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland: Vaassen en Nijbroek. Hermen Hul is rond 1820 naar Maastricht getrokken alwaar zoon Servaas is geboren.

 

Gegevens fam. Visser.

Door naspeuringen op internet zijn een aantal aanvullingen gevonden wat betreft de gegevens van de Vissers uit Monnickendam.

Het gaat vooral om broers en zusters van onze directe voorouders, en huwelijks en geboortedata.

 

Op zoek naar Ewout van der Mark?

Monnickendam-Katwijk.De oudst gevonden voorvader van der Mark is Jan Ewoudszoon van der Mark geboren te Katwijk. Uit zijn tweede naam zouden we kunnen opmaken dat zijn vader Ewout van der Mark was geboren ongeveer 1760 tot 1775, te Katwijk. In deze periode was er een Ewout van der Mark te Katwijk, geboren in 1769 waarvan voorouders zijn teruggevonden tot 1715. Of dit de Ewout is die we zoeken blijft nog de vraag.

 

Zoekpagina's op internet.

Op internet komt elk jaar meer informatie beschikbaar. Niet alleen van mensen die hun eigen stamboom plaatsen, maar ook papieren archieven die worden gedigitaliseerd. De mormonen hebben al jaren een fotoarchief beschikbaar op microfiches, maar ook via internet.

In Nederland is Genlias een goed voorbeeld.

www.genlias.nl

Steeds meer gemeenten sluiten zich hierbij aan.